Polityka prywatności

I. Administrator Danych Osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest AS CROP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779), ul. Skryta 10/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505430, NIP: 9721249007, REGON: 30270011700000.
  2. Pytania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: e-mail info@ascrop.pl.

II. Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

  1. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);
  3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

IV. Pozostałe informacje

  1. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.
Ok